Prohlášení o ochraně dat

Ochrana dat

Provozovatel těchto webových stránek přistupuje k ochraně vašich osobních údajů velmi odpovědně. S vašimi osobními údaji nakládáme diskrétně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i v souladu s tímto prohlášením.

Užívání našich webových stránek probíhá ve většině případů bez udání osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mail) požadovány, děje se tak vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu nikdy poskytovány třetím osobám.

Upozorňujeme však na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Zcela bezpečná ochrana dat před zásahem třetích osob neexistuje.

Prohlášení o ochraně dat pro užívání funkcí facebooku (tlačítko Like)

Na našich webových stránkách jsou instalovány odkazy na sociální síť facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Funkce facebooku poznáte podle loga nebo tlačítka Like („Líbí se mi“) na naší stránce. Přehled funkcí facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše webové stránky, je prostřednictvím této funkce navázáno přímé propojení vašeho prohlížeče se serverem facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste ze své IP adresy navštívili naše webové stránky. Pokud stisknete tlačítko „Like“ a současně jste přihlášen na svém facebookovém účtu, můžete zobrazit obsah našich stránek na vašem facebookovém profilu. Díky tomu může facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako provozovatel webových stránek nesledujeme obsah předávaných dat a jejich využívání na facebooku. Další informace k tomuto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně dat na facebooku pod odkazem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby facebook přiřazoval návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na facebooku, odhlaste se prosím od svého uživatelského účtu na facebooku.

Prohlášení o ochraně dat pro užívání Google +1

Naše webové stránky využívají funkce Google +1. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Získávání a předávání informací: Prostřednictvím ikony Google +1 můžete zveřejňovat informace na celém světě. Přes ikonu Google +1 získáte vy i jiní uživatelé osobní informace od Google a našich partnerů. Google ukládá jak informace, které jste poskytli pro obsah +1, tak také informace o webových stránkách, které jste si při kliknutí na +1 prohlédli. Vaše +1 mohou být jako odkazy spolu s vaším profilovým jménem a fotografií ve službách Google označeny například jako výsledky hledání nebo ve vašem profilu Google i na jiných místech webových stránek. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby mohl zlepšovat své služby pro vás i ostatní uživatele. Abyste mohli využívat ikonu Google +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil na Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Toto jméno je využíváno ve všech službách na Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste užívali při sdílení obsahů prostřednictvím svého účtu na Google. Identita vašeho profilu na Google se může ukazovat uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají k dispozici některé vaše další identifikační údaje.

Užívání získaných informací. Vedle výše popsaných účelů vyžívání jsou vámi poskytnuté informace užívány podle platných ustanovení na ochranu dat na Google. Google zveřejňuje pokud možno souhrnné statistiky o aktivitách +1 svých uživatelů, resp. poskytuje je dále uživatelům, partnerům, vydavatelům, zájemcům nebo spřízněným webovým stránkám.

Prohlášení o ochraně osobních dat pro užívání Twitteru

ANa našich webových stránkách jsou instalovány funkce Twitter. Poskytovatelem těchto funkcí je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při využívání funkcí Twitter a „Re-Tweet“ jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a poskytnuty dalším uživatelům. Současně jsou data přenášena na Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné informace o obsahu předávaných dat a jejich využití na Twitteru. Další informace k tomu naleznete v Prohlášení o ochraně dat na Twitteru pod odkazem http://twitter.com/privacy.

Své nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit pod odkazem http://twitter.com/account/settings .

Informace, mazání, uzavření

Kdykoli máte právo na bezplatné poskytnutí informací i vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu zpracování, stejně jako máte právo na opravu, znepřístupnění nebo vymazání těchto údajů. V této věci i v dalších otázkách k osobním údajům se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené pod odkazem impresum.

Cookies

Naše internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Cookies nezpůsobí vašemu počítači žádné poškození a neobsahují žádné viry. Cookies nám pomáhají, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a jistější. Cookies nejsou textové databáze, které by se ve vašem počítači hromadily a které by váš prohlížeč ukládal.

Většina Cookies, které používáme, patří mezi takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení vaší návštěvy budou automaticky vymazány. Jiné Cookies zůstanou ve vašem koncovém zařízení uložené, dokud je sami nesmažete. Tyto Cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o aktivitě Cookies informováni a povolili Cookies jen pro určité případy nebo je celkově odmítli či aktivovali automatické vymazání Cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může být omezena funkcionalita našich webových stránek.

Server-Log-Files

Provozovatel těchto webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace ve složkách pod názvem Server-Log Files, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
• Typ prohlížeče / Verze prohlížeče
• Používaný operační systém
• Adresa URL
• Název počítače
• Čas připojení k serveru
Tato data nelze přiřadit ke konkrétním osobám. Tato data nepropojujeme s jinými databankami. Vyhrazujeme si právo tato data dodatečně prověřit, pokud jsou nám známé konkrétní případy protiprávního užívání.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou vaše údaje z formuláře včetně vámi uvedených kontaktních údajů ukládány pro potřebu zpracování vaší žádosti a pro případ navazujících dotazů. Bez vašeho souhlasu tato data dále neposkytujeme.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme využívání kontaktních údajů uvedených v části Impresum k zasílání nevyžádaných reklamních sdělení a informačních materiálů. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. formou spamů.