Narozena v Schiefweg – Dům Emerenz Meier

V rodném domě básnířky Emerenz Meier v části Schiefweg ve Waldkirchenu naleznete původní venkovský hostinec, ve kterém je nově umístěno také muzeum dějin vystěhovalectví z Bavorského lesa a Šumavy do Ameriky v 19. a na počátku 20. století. Muzeum současně připomíná důležité místo Emerenz Meier v literatuře Bavorska a její odvahu prosadit se ve společnosti řízené výhradně muži.

Emerenz Meier se řadí mezi nejvýznamnější básnířky Bavorska. Narodila se v roce 1874 v dolnobavorské obci Schiefweg, zemřela o 53 let později daleko od domova v Chicagu. Mezi těmito daty leží dramatický životní příběh plný vzestupů a pádů. Básně Emerenz Meier z každodenního života prostých lidí byly s oblibou čteny už za jejího života; autorka byla považována za přírodní talent.

Ale finanční nouze a klesající zájem o její spisovatelskou práci donutily Emerenz Meier v roce 1906 k odchodu do Ameriky. V Chicagu sice našla nový domov, ale současně tam prožila tragický osud emigrantky, jejíž očekávání nebyla naplněna. V té době už psala pouze pro sebe, vedla slovní válku s mocnými své doby a posílala domů do milovaného Bavorského lesa dopisy plné hořkosti a stesku po domově. Smrt, která ji zastihla 28. února 1928 v Chicagu, byla pro těžce nemocnou emigrantku vysvobozením, ale také koncem všech nadějí v novou budoucnost spisovatelky.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Spolku Emerenz Meier. Prospekt ke stažení naleznete mezi našimi Propagačními materiály.