Lázeňský park u jezera Erlauzwieseler See – relaxace a kultura v přírodě

Nechat všední den za sebou a vrátit se do lůna přírody – touha, které propadá stále více lidí. Chcete si i vy užívat krásy Bavorského lesa, pozorovat rostliny a zvířata v jejich domácím prostředí a vnímat přírodu jako prostor pro relaxaci?

Pak tedy přijeďte! Lázeňský park u jezera Erlauzwieseler See vás očekává!

Wanderweg zwischen Stadt und dem Kurpark

V půvabné pahorkatině, obklopené loukami, lesy a vesničkami leží jezero, vzdálené jen 2,5 km od centra Waldkirchenu. Město spojuje s lázeňským parkem přírodní turistická stezka. Cesta mezi poli a rozkvetlými lukami nabízí ideální podmínky pro pěší chůzi, běh i cykloturistiku.

Okruh kolem jezera vás nejprve zavede k samému srdci lázeňského parku, lázeňskému pavilonu s jezerním pódiem. Tady se živě propojují relaxace a kultura v přírodě. Toto místo setkávání slouží návštěvníkům každého věku a je centrem kulturního dění všeho druhu. Jen o pár metrů dál naleznete Kneippovo brouzdaliště, kam můžete ponořit své nohy i ruce. Tady můžete udělat něco pro své zdraví a příjemný pocit.

Prostě se zastavit a nechat duši toulat se!

Cesta dále pokračuje vzhůru k selské zahradě. Zasazená do pestré rozkvetlé louky je krásným příkladem zahradní kultury. Tady jistě načerpáte inspiraci i pro svou vlastní zahradu. Široká dřevěná lávka přes mokřadní biotopy vás po jezerním břehu dovede až k Restauraci u jezera. Zažijte bohatství druhů a pestrost rostlin tohoto přírodního ráje! Dřevěné lávky k vodě zvou k zastavení a odpočinku v krásném prostředí.

Kolem prázdninové vesničky Jägerwiesen dojdete k přírodnímu dětskému hřišti. Jeho hlavní atrakcí je ze všech stran viditelný kopeček s věží a skluzavkou. Tady dostávají hra a zábava zelenou!

Na protější straně pavilonu dojdete přes most nad potokem Reichermühlbach do Tematické zahrady s mottem „Žula v jejích podobách“. Nedaleký informační pavilon vám poskytne veškeré informace o životě a práci našich včel.

Dvě parkoviště na západním a východním břehu jezera jsou vám k dispozici zdarma.

Další informace získáte v Turistickém informačním centru. Prospekt naleznete v sekci Propagační materiály.