Umělci a mecenáši umění ve Waldkirchenu a okolí

Ve Waldkirchenu působí celá řada umělců, malířů a fotografů. Prostřednictvím tohoto seznamu bychom vám chtěli zprostředkovat alespoň základní přehled. Pokud vás zajímají podrobnější informace, klikněte prosím na konkrétní jméno!

Autory umělecký děl na titulní straně jsou Petronilla Hohenwarter (vlevo), Franz Hintermann (uprostřed), Renate Balda (vpravo).

narozena 1955 v Plattlingu, Dolní Bavorsko
žije a pracuje ve Waldkirchenu, Dolní Bavorsko

v letech 1980 – 1983
studium malířství na Umělecké akademii Norimberk u Ernsta Weila a Christine Sack-Colditz
během studia získala první zkušenosti s keramikou
od roku 1984 práce ve vlastní keramické dílně
od roku 1992 volná keramická tvorba
od roku 1993 malba, nejprve na hlínu, od roku 1994 na papír, později na plátno

nejdříve malba s různými druhy zemin, pigmentů apod. bez tmelů (pastely), později včelí vosk (enkaustika)

od podzimu 2002 práce s voskem
počátkem roku 2003 litografie

2004
návštěva u Inge Dick u Mondsee, první kontakt se Soniou Costanini

od podzimu 2004 akryl na plátně
od podzimu 2010 malba vodovým šelakovým roztokem a pigmentem na ručně vyráběný a japonský papír

webové stránky: www.renatebalda.de
facebook: www.facebook.com/renatebalda

Narozen 26.10.1940 v Pasově. Po maturitě absolvoval studium malířství a sochařství na Akademii výtvarných umění v Mnichově. V letech 1965 až 2005 byl uměleckým vychovatelem na Gymnáziu Johannese Gutenberga ve Waldkirchenu. Oblíbené techniky jsou akvarel, olejomalba, dřevořezba a plastiky z bronzu a kovového šrotu.

„V malířství mi jde především o to, zprostředkovat rytmus, strukturu a napětí, ale také pestrost nálad naší domovské krajiny. Rád přitom pracuji s mnoha odstíny šedých a bílých tónů zimní krajiny. V sochařské práci se pokouším vyjádřit typické rysy určitě postavy z hlediska anatomie a pohybu prostřednictvím vystupňované plasticity a zjednodušeného jazyka forem.

Rupert Berndl
Reithäckerstraße 7
94065 Waldkirchen
Tel. 08581/8484
Mail: rupert.berndl@freenet.de

Petronilla HohenwARTer
nar. 1965 ve Waldkirchenu / Dolní Bavorsko

Angažovaná, ambiciózní umělkyně, která se ve svém umění zaměřuje na duchovní bohatství člověka, jeho obraze a výraz – její práce se vyznačují živou autenticitou.

STUDIUM / PRAXE
1983-1986 studium na Akademii sociální pedagogiky, Pasov
1995-1997 psychologicko-pedagogicky orientované rozšiřující studium TIRA, Mnichov
1987-1997 práce v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých
1997-2000 hostující studentka Visual Art, Univerzita Surakarta, Indonésie, jihovýchodní Asie
1999-2003 rozšiřující vzdělání Volné malířství u prof. D. Fischer/SV, Erwin Eisch/G, tištěná grafika Dr. H. Bernhard/Ö, Mgr. I. Chválová /CZ

od roku 1997
Celá řada výstav a pozvání na sympózia, zahraniční umělecké pobyty a umělecké projekty v Evropě, jihovýchodní Asii, USA.

Ocenění: např. 1. debutantka Dolního Bavorska, vítězka „AbstractaPier Paolo Castellucci“ Florencie, nositelka Kulturní ceny Kulturního spolku Freyung-Grafenau

Zastoupení v galeriích: contemporary Chicago a Pablo & Paul München

Sídlo ateliéru v Bavorsku: 94065 Waldkirchen, Bannholzstrasse 36

webové stránky: www.petronillahohenwarter.com nebo www.phkunstedition.de
facebook: www.facebook.com/petronillahohenwarterART

fotograf
nar. 20.1.1955 ve Waldkirchenu
v letech 1981-82 studium na Bavorské státní škole pro fotografii Mnichov (mistr)
Marktplatz 13, 94065 Waldkirchen, tel +49 8581/9612-14, fax -17,
Hauzenbergerstr. 36, tel +49 8581/910 770, Galerie Zum Unruhigen Hydranten

webové stránky: www.hyd.de

narozena 1944 v Českém Krumlově, Sudety
umělecké studium na Univerzitě Bielefeld se zaměřením na sochařské práce z terakoty a divadlo u prof. Petra Sommera v letech 1995 až 2001
žije a pracuje ve Waldkirchenu

»Sochy studní«

e-mail: Sunnhild.Praxl@t-online.de

narozen 1968
studium na Univerzitě Pasov, katedra uměleckého vzdělávání v letech 1990 až 1995
žije a pracuje ve Waldkirchenu

projekt \\ Digitální proměna dimenzí

Reálná věcnost mutuje v digitálním procesu v mnoha krocích do nově uspořádaných obrazů a realit.

Sbírání a experimentování s „malými předměty“ o rozměrech do dvou centimetrů délky hrany, ze oblasti lidských potřeb: kousky plastů, fólie, rostliny, sklo, balící materiály

\\ Transformace stlačováním, vyřezáváním, vytlačováním z jejich původního vzhledu a funkce, podle vizuálně-uměleckých úhlů pohledu:

prosvětlování při světelných projekcích, přeformování a zmenšování materiálů, procesy proměny jako je otočení, vysušení, roztavení, chemická úprava

MANUÁLNÍ ABSTRAKCE:

\\ Digitalizace prostřednictvím scanování transformovaných, redukovaných materiálů. Materiální obraz je převeden do číselné hodnoty a uložen do složky.

ELEKTRONICKÁ ABSTRAKCE:

\\ Matematické rozložení, zpracování a sloučení virtuálních rovin. Výsledkem je umělecký konglomerát z částí původně reálných předmětů. Virtuální obrazové světy vznikají proměnami, filtracemi bodových hodnot v různých rovinách.

\\ Znovunavrácení do obvyklých způsobů pozorování

Výsledkem je z pohledu umělce nové uspořádání v jiných látkových skupenstvích a dimenzích.\\\

e-mail: t.scharrenbroich@t-online.de

Reinhilde Schreiber se narodila v roce 1957 v Bavorském lese / Dolní Bavorsko. Žije v propojení s přírodou v krásném městě Bavorského lesa Waldkirchenu

Reinhilde Schreiber si oblíbila kreslení, malování a psaní už v dětství. Zdroje síly pro její tvorbu pramení z přírodního talentu, chuti k experimentování a lásky k lidem, zvířatům a přírodě.

1984 studium „volného kreslení a malby“ s vynikajícími výsledky zkoušky a diplomové práce. Soukromé hodiny malby u slavného umělce Antona Ohme. Další vzdělávání v nejrůznějších malířských technikách, grafice i digitální tvorbě. Hlavními tématy, kterými se umělkyně ve své práci často i kriticky zabývá, jsou člověk, příroda a životní prostředí.

94065 Waldkirchen – Schmidpointstr. 18
tel. +49 8581/2865
email:
schreiber.waldkirchen@freenet.de

Samuel Wandira pracuje s kůrou afrických stromů a kreslí na ni svou poezii. Klikněte na jeden z obrázků a prohlédněte si jeho zvětšeninu.

Narodil jsem se 09.09.1959 v Bufutuula v Ugandě. Od roku 1987 žiji v Německu. Už v dětství jsem rád maloval, na vysoké škole jsem vystudoval obor umění.

V prvních letech svého života v Německu jsem se věnoval jako samouk technice monotypie. Tyto obrazy byly pokusy o uvolnění, výrazy fantazie, kompozice barev a emocí.

Samuel Wandira
Dorfwiesenstr. 27
94065 Waldkirchen
tel +49 8581/3033
e-mail:
Samuel.wandira@t-online.de

Institut umění a hudby

webové stránky: www.kunstraumschmiedgasse.de

Cíle / úkoly spolku
morální i finanční podpora kulturních aktivit v okrese Freyung-Grafenau e.V.;
příprava a realizace kulturních akcí ve spolupráci s KEB i s jinými institucemi a ve vlastní režii (koncerty, výstavy, divadelní představení, autorská čtení, literární setkání, filmové projekce, studijní cesty apod.);
udělování ceny za kulturu a podporu kultury.

webové stránky: www.kulturkreis-freyung.de

Umělecký spolek Kunstverein Wolfstein byl založen v roce 1984 a se svými 400 členy, z toho 150 výtvarnými umělci, patří k největším uměleckým spolkům Východního Bavorska.

Díky široké nabídce uměleckých kurzů, workshopů a studijních cest, např. do Benátek, Kasselu, Drážďan, Berlína, Paříže, Basileje atd., se pod kompetentním vedením Alfonse Neubauera (restaurátor v instituci Glyptothek v Mnichově) stává klasické i moderní umění mimořádným zážitkem.

Nabídka uměleckého vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi města Freyung, od předškolních zařízení až po rozšiřující vzdělávání pro děti, mládež a dospělé, má nadregionální dopad a představuje důležité zařízení s trvalou působností.

Pravidelné výstavy, ať už společné nebo individuální výstavy umělců a uměleckých spolků, jsou díky své vyhlášené úrovni známé daleko za hranicemi okresu.

Svým členstvím v uměleckém spolku Kunstverein Wolfstein podpoříte jeho kulturní úsilí a tím i kreativní životní postoj.

webové stránky: www.kunstverein-wolfstein.de