Národní park Bavorský les

Národní park Bavorský les byl založen jako první národní park v Německu. Bavorsko tím svěřilo pod ochranu jedinečnou krajinu lesnatého středohoří.

V národním parku jsou vám kromě jiného k dispozici tato zařízení:

  • Informační centrum v Domě Hanse Eisenmanna
  • Areál zvířecích výběhů
  • turistické stezky
  • lesní hřiště
  • Centrum Národního parku Luzný
  • Centrum Národního parku Falkenstein
  • Muzeum historie lesa
  • Stezka v korunách stromů
  • Přírodní zahrada s botanickými a geologickými exponáty
  • a mnoho dalšího

Další informace naleznete zde www.nationalpark-bayerischer-wald.de