Muzeum lovu země řeky – na Zámku Wolfstein

Muzeum lovu – země – řeky“ je zaměřeno na téma lovu z přírodovědeckého i kulturněhistorického pohledu.

V muzeu naleznete tyto tematické okruhy:

  • Lovec a jeho kořist: Celý život je lov, jak u zvířat, tak také u lidí.
  • Lov – dříve a dnes: Jedno téma z mnoha úhlů pohledu – lov vysoké zvěře, štvanice u dvora, pytláctví, Jelen evropský, lovecké trofeje, druhy lovu, lov a zákon a mnoho dalšího.
  • Pendleři a navrátilci: Počátkem osmdesátých let byly některé živočišné druhy v bavorsko-českém pohraničí považovány za vyhynulé. Od té doby se však mnohé z nich znovu vrátily: například rys, vlk, los a puštík bělavý.
  • Život u vody a ve vodě: Vodní toky jako životodárné tepny a zdroje energie, břeh jako životní prostředí.

Další informace naleznete zde jagd-land-fluss.de