Kaple Karoli – idylické útočiště Waldkirchenu

Jméno Karoli se odvozuje od sv. Karla (lat. Carolus) Boromejského (1538 – 1584), který byl biskupem a kardinálem v Miláně, reformním biskupem Tridentského koncilu a hnací silou hnutí za obrodu církve. Když v severní Itálii zuřil mor, vrhl se s velkou náruživostí do péče o nemocné. Obraz na hlavním oltáři, hlavní freska kostelní lodi, připomíná jeho charitativní činnost.

V 17. století pobývali ve Waldkirchenu italští obchodní cestující, mezi nimi také obchodník

Bernhard Linus, který kardinála Karla Boromejského velice uctíval. V roce 1655 dal na jeho počest vybudovat „Kapli Karoli„. V roce 1756 byla kaple rozšířena, vyzdobena malbami a opatřena novým oltářem (v rokokovém slohu). Stropní freska v presbytáři znázorňuje staré město Waldkirchen kolem roku 1750. V průběhu minulých let, naposledy v letech 2000/2001 byly za pomoci dobrovolníků provedeny opravy a rekonstrukce.

Kostel byl a zůstává místem zbožnosti. Jeho idylická poloha mezi prastarými lipami přitahuje poutníky, milovníky umění i modlící se. Mezi místní slavnostní lidové zvyky patří „Emauský pochod“ na Velikonoční pondělí, „Procesí pokoje“ na Svatodušní pondělí a „Jízda sv. Leonarda“ na začátku listopadu.

Na dolním konci lipové aleje uzavírá soubor kolem kaple „Krystal mezi nebem a zemí“. Tato instalace z různě velkých skleněných kamenů v různých odstínech modři byla osazena u příležitosti Zahradnické výstavy v roce 2007. Představuje protipól kaple a aleje. Noční osvětlení navíc dokresluje kouzelnou atmosféru tohoto místa..

Další informace získáte v Turistickém informačním centru Waldkirchen.