Skanzen Finsterau

Vysoko v horách Bavorského lesa, dobře dostupný a přesto vzdálený všemu shonu leží Skanzen Finsterau. Jeho rozlehlý areál s kamennými náspy a horskými loukami, zarámovaný lesnatými svahy hory Luzný, se rozprostírá nedaleko českých hranic.

Mezi hlavní poklady muzea patří kompletní selské dvorce a stavení, venkovská kovárna a zájezdní hostinec, všechny původem z Bavorského lesa. Dochované v originální podobě a opravené moderními metodami, uchovávají po celá staletí předávanou stavební kulturu i historické pracovní postupy.

Mimořádné výstavy a pestrý celoroční program nabízejí příležitost poznat stará řemesla, lidové zvyky a umění. Při odborných prohlídka s průvodcem a kurzech je možné zapojit se vlastnoručně do „života muzea“, vzdělávat se a bavit, vzpomínat a žasnout, učit se, hrát si a odpočívat.
(Zdroj: www.freilichtmuseum.de)

Další informace naleznete zde www.freilichtmuseum.de.