Muzeum Zlaté stezky

Po celá staletí spojovala Bavorsko a Čechy stezka, která sloužila především obchodu se solí. Jako nejfrekventovanější středověká obchodní cesta v jižní části Německa se proslavila pod názvem „Zlatá stezka“. Na půli cesty mezi Pasovem a Prachaticemi vznikla na Zlaté stezce již na přelomu tisíciletí osada Waldkirchen, která jako překladiště soli a místo pro odpočinek a přenocování karavan získala již ve 13. století městská práva. V 15. století byl Waldkirchen jediným městem v dolní části Bavorského lesa opevněným vysokými městskými hradbami s deseti obrannými věžemi. Významná část těchto obranných staveb se dochovala až dodnes. Spolu s oválným náměstím svědčí o někdejším významu Waldkirchenu jako hlavního města tzv. „Země opatství“.

Založení a rozvoj Waldkirchenu byly se Zlatou stezkou od počátku úzce provázány. Proto město považovalo za důležité představit tuto obchodní cestu formou muzejní expozice jako ekonomickou a kulturní spojnici mezi Bavorskem a Čechami. Návštěvníci dnes mohou zhlédnout pět dílčích částí expozice na dvou podlažích muzea.

Další výstavy jsou věnovány historii tzv. Země opatství, jak je region od Waldkirchenu až po Pasov dodnes hovorově nazýván, ale také tématům lidové zbožnosti, řemesel a měšťanského života. V malé zbrojnici je možné si prohlédnout výstavu obranných zbraní.

Prospekt s informacemi o muzeu a jeho programu si můžete stáhnout v našich Propagačních materiálech. Další informace získáte v Turistickém informačním centru.

MUSEUM GOLDENER STEIG / MUZEUM ZLATÉ STEZKY
Heimat- und Museumsverein Waldkirchen / Vlastivědný a muzejní spolek Waldkirchen
Büchl 22, 94065 Waldkirchen
Telefon do muzea: + 49 8581-920551

Otevírací doba:

1.květen – 31. říjen
25. prosinec – 6. leden
Květná neděle – Bílá neděle

Sobota a neděle 14:00 do 17:00