Historické patníky na náměstí

Skupina historických patníků na náměstí Waldkirchenu je dnes nejzajímavějším a nejčastějším motivem fotografií návštěvníků města.

Kameny měly původně pomocnou funkci. Když se v minulých staletích na náměstí konaly časté dobytčí trhy a život se odehrával v obchodech a hospodách na náměstí a v přilehlých uličkách, projíždělo tudy velké množství koňských povozů. Na ochranu domovních zdí a rohů před koly povozů byly postaveny žulové sloupky, aby odrážely kola vozů těsně projíždějících zatáčkami a uchránily tak domy. Později však získaly kameny jinou funkci.

Kameník Matthias Hausbäck přetvořil v polovině 19. století jeden z patníků v postavu ženicha. Všechny ostatní postavy pak zhotovil Manfred Werner, známý waldkirchenský umělec. Vlastivědný a muzejní spolek Waldkirchen se zasadil o to, že do rodiny kamenných postav přibývaly nové a nové přírůstky. A možná ještě další přibydou.

Prospekt s historickými patníky si můžete stáhnout mezi našimi Propagačními materiály. Další informace obdržíte v Turistickém informačním centru.