Centrum žuly – Kamenné světy – čas kamene – čas člověka

Centrum žuly vypráví historii kamene, ale také těch, kteří s kamenem pracují.

Očekává vás budova s nadčasovými prvky, v níž se veškerá pozornost soustředí na „skvost“ žulu. Moderní média a poutavé inscenace vás zavedou na cestu časem do dějin země. Před očima vám znovu ožije stará kultura kamenictví, od lámání kamene až po výrobky z něj.

Historický lom připomíná, jak tvrdá byla práce v dřívějších dobách. K dispozici je řemeslnická kantýna, do které si mohou návštěvníci přinést i vlastní svačinu.

Zažijte na vlastní oči, jak vznikala a zanikala pohoří, přicházely a odcházely oceány, krajinu dobývaly rostliny a zvířata a zemí otřásaly katastrofy.

Další informace naleznete zde granitzentrum.de