1. Bavorské muzeum kořalek Hauzenberg

Ve dvou poschodích prezentuje Muzeum kořalek Penninger vzácné exponáty z doby založení historické rodinné palírny Penninger i z celého regionu Bavorska a Rakouska. S láskou pěstovaná bylinková zahrada láká k odpočinku.

Můžete zde obdivovat: starou manufakturu na výrobu destilátů a likérů, historické přístroje na zpracování ovoce, historickou černou palírnu, bylinkovou zahradu a laboratoř, film o výrobě pálenky Bärwurz, muzejní obchod s ochutnávkou zdarma, octárnu s biovýrobou.

Další informace naleznete zde: www.penninger.de